Skip to content

Увеличете добивите и качеството
с органичните торове на Оргатек

Фероста ЕООД се занимава с търговия на зърно и торове.
Фирмата се управлява от специалисти с над 25 годишен опит в сферата.
На разположение сме да реализираме Вашата продукция или да захраним
преработващото Ви предприятие с ресурса, който е нужен.

Group 138