Skip to content

Оргастар: Течен органичен тор от животински произход


Сравнителни видеа и снимки

Свържете се с нас на 0887 30 99 63


https://youtu.be/kCo4LdxL8Kshttps://youtu.be/IXKqvV4fLRk

При всички третирания с ORGASTAR на слънчоглед, добивът на декар е между 39 и 46 кг повече в сравнение с нетретираните площи.

ORGASTAR е специален органичен тор, произведен чрез ферментиране на органични отпадъци от животински произход с полезни микроорганизми за период от поне три месеца. Прозиводството се извършва в биореактори при контролирани условия за разграждане, хумификация и минерализация на органични вещества от полезни микроорганизми. Този ценен и специален продукт е богат на органични вещества, свободни аминокиселини от животински произход, полезни микроорганизми, хуминови и фулвинови киселини. Orgastar може да се прилага както по листа, така и в почвата. Когато този органичен тор достигне корена или листата на растението, той е готов да се използва биологично и положителното му влияние върху растението може да се наблюдава за кратко време.

ORGASTAR има богати аминокиселини от вторични животински продукти

ORGASTAR е уникален органичен тор, тъй като има високо съдържание на усвоими и полезни аминокиселини за растенията. При поемането на аминокиселини градивните белтъци на растенията насърчават растежа на растенията и осигуряват устойчивост на стресови условия и подобряват добива от растенията, както и качеството на културите. Най-често използваните аминокиселини са тези, извлечени от дрожди, получени чрез методи на химическо храносмилане. Тъй като тези аминокиселини са структерно дефектни, за растенията е много трудно да усвояват такива аминокиселини и очакваната полза е доста ограничена. ORGASTAR съдържа свободни аминокиселини и малки полипептиди от животински произход, коита са най-полезни за растенията. В процеса на производство на ORGASTAR разграждането на протеини от животински отпадъци, образуването на малки пептиди и аминокиселини се осъществява от микробни ензими. По този начин аминокиселините съдържат функционални такива, които са лесно достъпни и лесно приемани от растенията. Наличието на високо съдържание на пролин и подобни аминокиселини в ORGASTAR увеличава устойчивостта на растенията срещу суша, екстремни температури и стресови условия. Аминокиселините от животински произход осигуряват по-добър растеж на корените и стъблата, насърчават цъфтежа на растенията, увеличават броя плодове освен висококачественото формиране на плодовете.

ORGASTAR има високо съдържание на хуминови/фулвинови кесилини

Хуминовите и фулвиновите киселини допринясат за растежа и развинието на растенията, като подобряват структурата на почвата. Тези две органични киселини имат важна функция при транспортирането на хранителните вещества от почвата до растителните тъкани. По-специално, те извършват естествено хелатиране на важни метали като желязо, мед, калций, магнезий, манган и молибен. Тези киселини имат важен принос за вкореняването на растенията, както и за ранния растеж и развитие на растенията. Особено при листното торене фулвиновата киселина е много важно хелатиращо вещество и носител при транспортирането на хранителни вещества в листата. Предвид изложеното до тук, ORGASTAR е уникален листен тор с високо съдържание на хуминова и фулвинова киселини. Наличиено на тези две органични киселини в ORGASTAR дават възможност на растенията да използват богатото му съдържание на хранителни вещества. Когато ORGASTAR се приложи в почвата или върху листата, полезните хранителни вещества могат да се прехвърлят бързо към растението.

ORGASTAR също е микробен тор

Бактериите Bacillus Pseudomonas и Lactobacillus се използват в процеса на производство на ORGASTAR чрез ферментация. Тези бактерии, които са латентни в тор ORGASTAR, се активират, когато се приложи при почвата или листата. Тези полезни микроорганизми, които навлизат в почвата, допринасят значително за регулирането на органичната структура на почвата. Микроорганизмите в ORGASTAR допринасят за растежа, развитието, храненето, както и защитата на растенията. Бактериите Bacillus и Lactobacillus се борят срещу патогенните организми по растенията и защитават растението от вредители в почвата.

ORGASTAR съдържа неспецифични полезни вторични продукти

ORGASTAR не е обикновена смес от неорганични/органични торове. Наблюдавано е, че няколко от „вторичните продукти“ се появяват чрез ферментацията с микроорганизми за 3 месеца. ORGASTAR съдържа регулагори на растежа на растенията, органични молекули, които предпазват растенията от стрес, аминокиселини и молекули предшественици, полипептиди, полезни елементи като Fe, Cu, Mg, Zn и B. Тъй като те естествено насърчават растежа на растенията, те също така увеличават качеството и добива на продукта.

Как да се използва ORGASTAR 

ORGASTAR е допълващ органичен тор. Имайки това предвид, трябва да бъдат удовлетворени почвените нужди на земеделското растение, елементарните нужди от хранителни вещества и борбата срещу болестите. ORGASTAR е много силен поддържащ и органичен продукт, въпреки че не е еквивалентен на други торове или пестициди. За да се прояви неговата ефикасност за растенията, трябва да се вземат предвид подходящата доза, време и правилни методи на приложение.

Селскостопански ползи от ORGASTAR