Skip to content

Оргатор: Полутвърд органичен тор от животински произход


ORGATOR е полутвърд органичен тор, който увеличава съдържанието на органичните вещества в почвата. Той играе важна роля за възстановянето на деградиралата биогична системи на почвата по отношение на нейното съдържание на микроорганизми. С други думи, той ферментира почвата. Предпазва разсада от стрес и заболявания, особено през вегетационните периоди. Подпомага растежа на растенията, като допринася за ранното развитие на корените в разсада с богатото му съдържание на хуминова и фулвинова киселини.

ORGATOR се прилага на бразди или в дървесни ями по време на разсаждане и засаждане на дървета при първото нопоявяне.

ORGATOR обикновено се използва по време на разсаждане на насажденията 50-60 г. ORGATOR се изплозва за всяко младо дърво. Приблизително 50-60 кг. ORGATOR се използва за 1000 млади дървета.

ORGATOR се използва в овощното градинарство

При отглеждането на плодови дървета се изплозва приблизително 100 г. ORGATOR на младо дърво след смесване с подходящо количество торф и почва. ORGATOR се смесва с водата за напояване чрез разреждане в съотношение 1/100 и тази смес се дава като вода за поддържане на живота на растението след засаждане на младото дърво. При възрастни дървета трябва да се прилага с достатъчно вода, за да достигне корените на дървото. ORGATOR се прилага два до три пъти в годината, като се започне преди цъфтежа до беритбата.


Селскостопански ползи от ORGATOR