Skip to content

Рапица третирана с ORGASTAR

Разликата между рапицата, която е третирана с ORGASTAR и тази, която не е третирана е съществена. Развитието на растенията предполага много по-добро качество на продукцията и по-високи добиви.

Нетретирана рапица

Пшеница третирана с ORGASTAR

Растенията тренирани с ORGASTAR имат много по-добър вид от тези, които не са третирани. Те са по-добре развити и с висока братимост.

Нетретирана пшеница